„Logika w pigułce” – reklama

Miło mi poinformować, że we wrześniu 2021 nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazał się podręcznik, którego jestem autorem – „Logika w pigułce”.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów mających zajęcia z logiki na takich kierunkach humanistycznych i społecznych, jak: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, historia itp. Myślę, że wielu osobom przyda się ona jako uzupełnienie wykładów i ćwiczeń lub do nauki przed egzaminem z logiki.

W części pierwszej książki umieściłem podstawowe informacje z zakresu semiotyki logicznej. Część druga, najbardziej rozbudowana, poświęcona jest przede wszystkim dwóm podstawowym systemom logiki formalnej: rachunkowi zdań oraz sylogistyce. W części trzeciej znajduje się krótkie omówienie dwóch tematów: zbiorów oraz relacji.

Ponieważ zarówno na zajęciach, jak i na egzaminach z logiki główny nacisk kładziony jest zwykle na rozwiązywanie zadań, to właśnie zadaniom poświęciłem w książce najwięcej miejsca. Wprowadzając w kolejnych rozdziałach teorię ilustrują ją zawsze praktycznymi przykładami, a dużą część zagadnień tłumaczę przy okazji rozwiązywania typowych zadań z logiki.

Książkę (w wersji papierowej lub jako e-booka) można kupić m.in. na stronie wydawnictwa: Logika w pigułce, 2021 – Ksiegarnia.beck.pl

Logika w pigułce, 2021

Przy okazji informuję, że obecna „Logika w pigułce” nie ma nic wspólnego z książką o tym samym tytule wydaną przez C.H. Beck w roku 2014. Tamta pozycja to zupełnie inna książka napisana przez inną osobę.

Kilka wstępnych informacji dla studentów na semestr zimowy 2020/2021

Szanowni Państwo, studenci, z którymi mam wykłady lub ćwiczenia w semestrze zimowym 2020/2021!

Wszystko wskazuje na to, że w rozpoczynającym się semestrze większość naszych zajęć będzie miała formę zdalną. Zgodnie z zaleceniami władz uczelni wszystkie nasze wykłady będą odbywały się na platformie MS Teams. W związku z tym dla każdej grupy, z którą mam zajęcia, utworzyłem na Teamsie oddzielny zespół. Kody do tych zespołów można znaleźć w odpowiednich zakładkach w dziale „informacje dla studentów” na niniejszej stronie.

Zespoły na Teamsie będą stanowiły podstawowy kanał, przy pomocy którego będę się z Państwem komunikował. Tam będę zamieszczał bieżące informacje dla poszczególnych grup; tam też będę zostawiał dodatkowe materiały do naszych zajęć – w tym pliki z zadaniami do samodzielnego rozwiązywania, a  czasem również pliki z odpowiedziami do tych zadań i dodatkowymi wyjaśnieniami. Niniejsza strona, która w latach ubiegłych służyła mi w takich celach jak powyższe, obecnie będzie tylko dodatkowym kanałem komunikacji, wykorzystywanym przede wszystkim w sytuacji, gdyby wystąpiły jakieś problemy z MS Teams.

Mam nadzieję, że większość z  Państwa będzie mogła uczestniczyć w zajęciach na Teamsie w czasie rzeczywistym. Zdaję sobie jednak też sprawę, że niektórzy mogą napotkać na różnorodne przeszkody techniczne. Dodatkowy kłopot stanowi fakt, że w czasie zdalnego wykładu nie wszystko da się przedstawić i wytłumaczyć tak dobrze, jak na żywo. Dlatego w większości wypadków będę starał się uzupełniać nasze zdalne zajęcia dodatkowymi materiałami, z którymi będziecie mogli się Państwo zapoznawać w dowolnym momencie. Po każdym z wykładów będę zostawiał informacje, w jakich rozdziałach zalecanego podręcznika można przeczytać o tym, o czym była mowa, a także będę podawał linki do odpowiednich filmików z mini-wykładami z logiki, które od pewnego czasu nagrywam na moim kanale YouTube. Będę też zostawiał Państwu pliki z zadaniami do samodzielnego poćwiczenia. Zadania te będziemy później rozwiązywali wspólnie na ćwiczeniach (na tych kierunkach, gdzie ćwiczenia są przewidziane) lub też będę do nich wracał na kolejnych wykładach. W grupach, w których nie ma przewidzianych ćwiczeń, będę dodatkowo przygotowywał dla Państwa rozwiązania tych zadań na piśmie wraz z dokładniejszymi ich omówieniami.

Teraz ważna dla Państwa sprawa zaliczeń i egzaminów. Ponieważ na różnych kierunkach obowiązują różne rygory, dokładniej będę mówił o tym osobno na każdych zajęciach. Z informacji bardziej ogólnych mogę teraz powiedzieć tyle, że w grupach, z którymi mam zajęcia tylko zdalne, również zaliczenie będzie zapewne w takiej formie. Najprawdopodobniej będzie to test on-line przeprowadzony na platformie Moodle (ze względów technicznych jest ona dla mnie wygodniejsza do robienia testów niż Teams). W grupach, z którymi mam stacjonarne ćwiczenia (czyli na kierunku DFiC), w programie przewidziany jest egzamin pisemny. Jeśli to będzie możliwe, chciałbym, aby egzamin ten odbył się w formie stacjonarnej na uczelni. Gdyby okazało się to niemożliwe, to do jego przeprowadzenia wykorzystamy zapewne również Moodle. W jakiejkolwiek formie końcowy test by się jednak nie odbywał (stacjonarnej czy on-line), na pewno będzie się on składał z zadań do rozwiązania, bardzo podobnych do tych, które będę wcześniej omawiał na wykładach i które będą również zawarte w zestawach z ćwiczeniami, które będę Państwu udostępniał. Dla osób, które będą brały udział w naszych zajęciach, zadania na końcowym teście nie będą więc na pewno żadnym zaskoczeniem – wszystkie narzędzia potrzebne do ich rozwiązywania będzie Państwo mieli wcześniej podane.

Na koniec ważna sprawa. Bardzo liczę na Państwa aktywność, która byłaby pomocna w możliwie najsprawniejszym przebrnięciu przez ten trudny czas. Przede wszystkim nie bójcie się Państwo zadawać pytań, gdy coś będzie niejasne; zgłaszajcie też swoje uwagi, gdy zauważycie, że coś nie działa lub działa nie do końca dobrze. Jeśli komuś przyjdą do głowy pomysły na jakieś ulepszenie lub uzupełnienie naszych zajęć – podzielcie się nimi, proszę. Jestem otwarty na różne propozycje –  wszyscy dopiero uczymy się poruszania w nowej rzeczywistości; gdy będziemy współpracować łącząc wszystkie siły, będzie nam na pewno łatwiej.

Życzę wszystkim (w tym również sobie) dużo zdrowia na cały semestr. Do usłyszenia lub/i zobaczenia (to jest tak zwana alternatywa nierozłączna, o której zapewne będzie mowa 😊) na zajęciach!

Informacje dla studentów w związku z odwołaniem zajęć na UŚ

Szanowni Państwo, studenci, z którymi mam wykłady i ćwiczenia!

Jak zapewne już wiecie, w najbliższym czasie nasze zajęcia będą musiały odbywać się w formie zdalnej. Poniżej opiszę, jak to sobie wyobrażam. Jeśli jednak ktoś z Państwa będzie miał w związku z tym jakieś własne pomysły, sugestie itp., to bardzo proszę o podzielenie się nimi – tutaj w komentarzach lub drogą mailową. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dla wszystkich nowa i wszyscy musimy się nauczyć, jak w niej funkcjonować.

Wykłady

Obowiązujący do zaliczeń i/lub egzaminów materiał będę starał się przekazywać Państwu w formie filmików. Niektóre tematy związane z KRZ są już od paru miesięcy na moim kanale YouTube „Logika na co dzień”. Postaram się teraz dorobić więcej filmików, również na inne tematy. Filmiki te będą oparte głównie na moich wykładowych prezentacjach, do których po prostu dogram głos – powiem to, co przy danym slajdzie mówiłbym na wykładzie. Czyli będą to właściwie prawie normalne wykłady, tyle tylko, że bez bezpośredniego kontaktu, możliwości zadawania pytań itp. Zrobione w ten sposób, trochę „na szybko”, filmiki będą zapewne trochę bardziej toporne od tych, które obecnie są na kanale, ale pod względem merytorycznym powinny w niemal stu procentach zastąpić normalny wykład. Gdyby ktoś nie miał możliwości oglądania filmów na YouTube, to mogę takiej osobie udostępnić film w inny wskazany przez nią sposób, lub w ostateczności przesłać samą prezentację w formacie PowerPointa.

Dodatkowo, w ramach uzupełnienia wykładów, będę informował Państwa, w jakim rozdziale „Wprowadzenia do logiki”/„Logiki dla opornych” lub innego podręcznika można przeczytać coś na dany temat.

Ćwiczenia

Podobnie jak do tej pory w zakładce „informacje dla studentów” będę zamieszczał pliki z zadaniami. Tyle tylko, że teraz nie będziemy rozwiązywali tych zadań wspólnie na ćwiczeniach, ale będziecie musieli Państwo robić to samodzielnie. Powstaje tu oczywiście poważny problem – skąd będziecie wiedzieć, czy robicie to dobrze? Proponuję w związku z tym następujące wyjście. Po pierwsze, po pewnym czasie od udostępnienia zadań będę zamieszczał na mojej stronie pliki pdf z odpowiedziami. W przypadku prostszych zadań będą to tylko krótkie odpowiedzi typu: „formuła d) jest tautologią”, „w przykładzie f) wnioskowanie nie jest poprawne” itp.; natomiast niektóre trudniejsze przykłady postaram się omówić dokładniej i przedstawić ich rozwiązania „krok po kroku”. Nie wykluczam, że takie rozwiązania i omówienia niektórych zadań będę czasem robił również w postaci filmików.

Po drugie, wcześniej będę prosił, abyście Państwo przesyłali mi mailem rozwiązane przez siebie zadania. Dzięki temu będę wiedział, czy dobrze to robicie, jakie błędy najczęściej popełniacie, co sprawia największą trudność itp. Dlatego bardzo proszę, abyście rozwiązywali te zadania samodzielnie, a gdy ktoś nie będzie potrafił czegoś zrobić, to aby przyznawał się do tego. Za złe rozwiązanie zadań nie będzie oczywiście żadnych „kar”, minusów itp. Zależy mi po prostu, aby wiedzieć, z czym macie Państwo największe problemy – na te sprawy zwrócę bowiem największą uwagę w przygotowywanych przeze mnie rozwiązaniach i/lub dodatkowych materiałach. Jeśli przy rozwiązywaniu zadań będą przychodzić Państwu do głowy jakieś pytania, wątpliwości itp., to bardzo proszę – dzielcie się nimi.

W związku z tym ostatnim mam taki nie do końca sprecyzowany pomysł, że może dobrze by było założyć jaką grupę na facebooku, albo coś w tym rodzaju. Chodzi mi o jakieś szersze, dostępne i widoczne dla wielu osób forum, na którym moglibyśmy dzielić się informacjami i wspólnie omawiać niektóre zadania. Forum, na którym moglibyście Państwo zadawać pytania, na które odpowiadałbym ja, ale również, w miarę możliwości, inni studenci (którzy mogliby uzyskać w ten sposób dodatkowe „plusy” za aktywność 😊 ). W tej sprawie mam do Państwa prośbę. Zapewne wiele osób jest bardziej biegłych ode mnie w tworzeniu takich narzędzi internetowych jak grupy, fora dyskusyjne itp. Jeśli czujecie więc Państwo potrzebę zrobienia czegoś takiego i jednocześnie macie pomysł, jak by to zrobić od strony technicznej, to bardzo proszę o pomoc.

Dodatkowo, jako uzupełnienie ćwiczeń, przewiduję możliwość konsultacji przy pomocy skype’a. Możemy ustalić jakieś godziny, w których będę dostępny, i w tym czasie mógłbym odpowiadać na Państwa pytania, tłumaczyć to, z czym będziecie mieli problemy itp.

Egzamin/zaliczenie

Większość z Państwa ma w programie zajęć z logiki przewidziany egzamin lub sprawdzian zaliczeniowy na ostatnich zajęciach. Mam nadzieję, że na początku czerwca będziemy się już mogli spotkać na uczelni i owe sprawdziany/egzaminy odbędą się normalnie. Oczywiście, obowiązujący na nich zakres materiału dostosuję do tego, co zdążymy przerobić na zajęciach „zdalnych” i ewentualnie tych, które jeszcze uda nam się przeprowadzić na żywo w maju. Jeśli tych ostatnich będzie odpowiednio dużo, to, gdyby była taka potrzeba, zrobimy na nich powtórkę, na której wrócimy do niektórych tematów przerabianych wcześniej przez Państwa samodzielnie.

Jeśli chodzi o ocenę zaliczeniową, to wpływ na nią miała mieć również Państwa aktywność na ćwiczeniach. W zaistniałej sytuacji musi się to nieco zmienić. Dotychczasowe „plusy” za aktywność oczywiście zostają, jednak z powodu mniejszych możliwości zdobywania kolejnych, będą one miały mniejsze znaczenie dla oceny końcowej. Decydujący wpływ na ocenę zaliczeniową będzie miał stopień z pisemnego egzaminu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń, dającym możliwość przystąpienia do tego egzaminu, będzie „obecność” na wirtualnych zajęciach, czyli przysyłanie mi rozwiązanych zadań ćwiczeniowych – niekoniecznie wszystkich, ale przynajmniej części z nich. Tu jeszcze raz podkreślę, że zależy mi nie tyle na tym, aby zadania te były rozwiązane wszystkie poprawnie, ale przede wszystkim na tym, abyście robili to Państwo samodzielnie – tak abym mógł zobaczyć, z czym macie największe kłopoty.

Jeśli macie Państwo jakieś własne pomysły na uzupełnienie, ulepszenie itp. naszych zdalnych zajęć, jeszcze raz bardzo proszę – odzywajcie się. Bądźcie też Państwo czujni i zaglądajcie tu (albo do zakładki „informacje dla studentów”) w poszukiwaniu nowych informacji.

Życzę wszystkim dużo zdrowia! Do zobaczenia i usłyszenia na wirtualnych wykładach i ćwiczeniach, które rozpoczną się, gdy tylko władze UŚ oraz Instytutu Filozofii zaaprobują całą proceduję ich prowadzenia. Myślę, że nastąpi to w najbliższych dniach.

Logika dla opornych

W nowej wersji strony w zakładce Materiały do nauki logiki dodałem plik pdf z „rękopisem” podręcznika Logika dla opornych. Książka ta pierwotnie była dostępna jedynie w sieci www, po pewnym czasie jednak została oficjalnie wydana na papierze jako „Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków”. W momencie ukazania się wersji książkowej pliki z „Logiką dla opornych” z oczywistych powodów usunąłem ze swoich stron internetowych. Obecnie, gdy nakład książki dawno się wyczerpał, a na wznowienie się nie zanosi, postanowiłem ponownie udostępnić w sieci pierwowzór, czyli „Logikę dla opornych”.

Osoby, które chcą korzystać z podręcznika, zachęcam do ściągnięcia go z mojej strony, a nie z innych miejsc, w których jest on udostępniany przez nieznane mi osoby. Pliki znajdujące się na różnych serwisach wymiany plików mogą zawierać wcześniejsze wersje książki, w których są jeszcze jakieś błędy, niedoróbki itp. Ktoś mógł tam też powprowadzać zmiany, o których nie mam pojęcia. Natomiast wersja zamieszczona na mojej stronie jest na pewno najlepsza – jest to ostateczny plik, z którego powstała następnie wersja książkowa. Oczywiście, na potrzeby wydania książki tekst został poddany zwyczajowej obróbce redakcyjnej, przez co „Logika dla opornych” nie pokrywa się w stu procentach z „Wprowadzeniem do logiki…”. Dokonane poprawki były jednak niewielkie i dotyczyły jedynie stylu, interpunkcji itp. Pod względem merytorycznym natomiast wszystko pozostało bez zmian. Tak więc dla osób, którym zależy przede wszystkim na nauczeniu się podstaw logiki, nie powinno mieć większego znaczenia, czy korzystają z wersji książkowej, czy też internetowej. W tej ostatniej jest też bonus – rysunki, które finalnie nie znalazły się w książce.

Życzę miłej lektury oraz, przede wszystkim, szybkiej i skutecznej nauki 🙂 !

Witam na nowej stronie!

Witam wszystkich na mojej nowej stronie!

W porównaniu ze starą wersją treść strony nie uległa większym zmianom. Odświeżeniu uległa natomiast szata graficzna. Mam nadzieję, że poprawiła się też funkcjonalność strony. Gdyby ktoś zauważył, że coś nie działa tak, jak powinno, bardzo proszę o wiadomość w komentarzu lub na maila.