DFiC

Egzamin poprawkowy (dla tych, którzy nie zdali lub nie pisali w pierwszym terminie): poniedziałek 2 marca, godz. 13.00, p. 320 lub inne wskazane tam miejsce. Data i miejsce poprawki podane pierwotnie w gablotce były błędne. Na egzaminie poprawkowym obowiązuje ten sam zakres materiału, co na pierwszym terminie.