DFiC

Osoby, które jeszcze nie mają wpisu w indeksie, mogą go otrzymać na moich dyżurach. Najbliższy dyżur: wtorek 4 II, godz. 11.15 – 12.00, p. 320.

Egzamin poprawkowy (dla tych, którzy nie zdali lub nie pisali w pierwszym terminie): poniedziałek 2 marca, godz. 13.00, p. 320 lub inne wskazane tam miejsce. Data i miejsce poprawki podane pierwotnie w gablotce były błędne. Osoby, które chciałyby pisać poprawkę wcześniej, zapraszam na moje dyżury. Na egzaminie poprawkowym obowiązuje ten sam zakres materiału, co na pierwszym terminie.

Informacje o zaliczeniu przedmiotu Podstawy logiki I.

Materiały do ćwiczeń:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.