Filozofia

Wykłady i ćwiczenia z logiki I dla filozofii w semestrze letnim 2021 odbywają się na platformie MS Teams. Kod zespołu: z6ma5g0

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.