Kognitywistyka niestacjonarne

Wykłady i ćwiczenia z logiki I dla kognitywistyki niestacjonarnej w semestrze letnim 2021 odbywają się na platformie MS Teams. Kod zespołu: 0v1ptvx

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.