Kognitywistyka niestacjonarne

Wykłady z logiki I dla kognitywistyki niestacjonarnej w semestrze letnim 2021/2022 będą odbywały się na platformie MS Teams. Kod zespołu: qdjc6rl

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.