Kognitywistyka stacjonarne

Wykłady i ćwiczenia z logiki I dla kognitywistyki stacjonarnej w semestrze letnim 2021 odbywają się na platformie MS Teams. Kod zespołu:

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.