Pedagogika niestacjonarne

Wykład z logiki dla pedagogiki niestacjonarnej (JM1PPiW) w semestrze zimowym 2021/2022 będzie się odbywał na platformie MS Teams. Kod zespołu: yzn70pq

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.