Pedagogika niestacjonarne

Wykłady i ćwiczenia z logiki dla pedagogiki niestacjonarnej w semestrze letnim 2021 odbywają się na platformie MS Teams. Kod zespołu: 49917a8

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.