Pedagogika niestacjonarne

Wykład z logiki dla pedagogiki niestacjonarnej w semestrze zimowym 2022/2023 będzie się odbywał na platformie MS Teams. Kod zespołu: 23orzk6

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.