Pedagogika stacjonarne

Wykład z logiki dla pedagogiki stacjonarnej w semestrze zimowym 2022/2023 będzie się odbywał na platformie MS Teams. Kod zespołu: esd7xt7

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.