Pedagogika stacjonarne

Wykład z logiki dla pedagogiki stacjonarnej (MJEPiW1) w semestrze zimowym 2021/2022 będzie się odbywał na platformie MS Teams. Kod zespołu: 37hwaso

Tam też będę zamieszczał wszelkie informacje i materiały do zajęć.