O mnie

Obecnie pracuję na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Logiki i Metodologii mieszczącym się w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzę zajęcia z logiki oraz przedmiotów związanych z argumentacją, erystyką i krytycznym myśleniem na kierunkach takich jak filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching, pedagogika. Prowadziłem również wykłady i ćwiczenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. 

Aby uniknąć wszelkich nieporozumień, chciałbym zaznaczyć, że ja, czyli dr hab. Krzysztof A. Wieczorek, oraz prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek to dwie różne osoby. Nie łączą nas również żadne więzi rodzinne – co może być istotne w związku z faktem, iż prof. K. T. Wieczorek, jako kierownik Zakładu Logiki i Metodologii, jest obecnie moim bezpośrednim przełożonym, a także tym, że był on recenzentem mojej rozprawy doktorskiej.